Aby udzielić wsparcia dla obywateli Ukrainy, Fundacja opracowała przewodnik dla ukraińskiego pacjenta telemedycznego, w którym wskazujemy praktyczne wskazówki, jak ułatwić pacjentowi uczestnictwo w zdalnej konsultacji z lekarzem oraz jakie przysługują mu prawa. Mamy nadzieje, że ułatwi to pacjentom z Ukrainy uzyskanie świadczeń telemedycznych w Polsce. Przewodnik dostępny jest w sekcji Dla pacjenta z Ukrainy.

 

З метою підтримки громадян України Фонд розробив посібник для українських пацієнтів телемедицини, в якому ми надаємо практичні поради щодо того, як полегшити участь пацієнта у дистанційній консультації з лікарем та поінформувати про його права. Сподіваємося, що це полегшить українським пацієнтам в отриманні телемедичних послуг у Польщі. Посібник доступний у розділі Для пацієнта з України.

Do pobrania / Завантаження